Turia Verd castellano

valencìa
línea

La Caterva


La salut dels aqüífers del Túria a través de les seues fonts i brolladors

Pots consultar el material de suport als tallers. (pdf)

manantial

L'Associació La Caterva treballem per promoure l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària a La Serrania valenciana. Amb tallers de formació, de custòdia del territori, de sensibilitat ambiental, etc. introduïm als participants en l'agroecologia, l'artesania o les xarxes alternatives de comercialització, i ajudem a la recuperació de sabers culturals tradicionals.

Considerem l'aigua com un actiu ecosocial. Els rius, els barrancs, les fonts i els brolladors són sistemes naturals complexos i dinàmics. Caldria recuperar el tradicional valor productiu, lúdic, estètic i simbòlic dels paisatges de l'aigua tan característics de la nostra cultura. Entenem que cal una Nova Cultura de l'Aigua, així, integrats en la iniciativa Turia Verd, com a col·lectiu en defensa del riu Túria, i amb l'objectiu de promoure una acció conjunta, La Caterva proposa treballar en l'àmbit de la contaminació de les aigües subterrànies.

El projecte de Sensibilització "La salut dels aqüífers del Túria a través de les seues fonts i brolladors" disposa de 2 propostes de taller:


Fuente Buena

Modalitat A: "Tast d'aigües": Taller per al coneixement de l'estat de la qualitat de l'aigua de les fonts i brolladors.
(Diagnòstics en camp, amb presa de mostres de les fonts de l'entorn proper dels participants i ús de kits analítics bàsics, que permeten obtenir dades in situ sobre la presència de nitrats, fosfats, sulfats, ferro, bor, níquel, així com l'alcalinitat, pH, temperatura, etc.)


Lodos de depuradora

Modalitat B:"La Contaminació Invisible": Taller de sensibilització sobre els efectes de metalls pesants i plaguicides en l'entorn i en la salut.
(Els factors de risc de contaminació (FRC) derivats de l'activitat antròpica en la comarca és un aspecte central a l'hora d'analitzar l'estat de la qualitat de les aigües de les fonts i brolladors, així com de les aigûes subterrànies de les que brollen.)

Aquest tipus de tallers, pràctics, permet l'experimentació i el pensament crític. Partint dels paràmetres trobats, la interpretació, la reflexió i el reconeixement de Factors de Risc de Contaminació, vam obrir un debat sobre el model d'explotació dels recursos hídrics. Amb tot això, ampliem un possible escenari de treball en propostes de transformació i presa de consciència respectuoses amb el medi ambient, la salut o la justícia social.

Taller Tuéjar

Els tallers estan pensats per realitzar-se en una única jornada, (si es fan les dues modalitats, o en mitjana en el cas d'un sol taller), necessitem un espai amb capacitat per a 20 persones i la disponibilitat d'un projector.

Contacte per a ampliar informació i concretar calendari
lacatervaav@gmail.com

Inicio


Asociación La Caterva Asociación ADIRA Plataforma en defensa del paisaje de Pedralba Ecologistas en acción la Serranía